Las jesienią – utrwalamy wiadomości.

Zadania opracowała uczennica klasy III a - Marysia Talik

Las

Owoce jesieniKolory jesieniWarstwy lasuZwierzęta lasuZwierzęta leśne