Las jesienią – utrwalamy wiadomości.

Zadania opracowała uczennica klasy III a - Marysia Talik

Las

Owoce jesieniKolory jesieniWarstwy lasuZwierzęta lasuZwierzęta leśne

Utrwalamy wiadomości o tęczy

Zadania opracowała uczennica klasy II a Marysia Talik.

Zdobądź milion

Siedmiobarwne pasy


Kolory tęczy


Czy znasz części mowy


Znasz pisownię