Utrwalamy wiadomości o tęczy

Zadania opracowała uczennica klasy II a Marysia Talik.

Zdobądź milion

Siedmiobarwne pasy


Kolory tęczy


Czy znasz części mowy


Znasz pisownię